Course details

Details
 • id
  72
 • Cultural Philosophy from ideological perspectives
 • Cultuurfilosofie vanuit levensbeschouwelijke perspectieven
 • Open Universiteit
 • paul.vandenboorn@ou.nl
 • Humanities
 • C32222
 • 10.00
 • Bachelor
 • Philosophy on an introductory level
 • Dutch
 • Dutch
 • Dutch
 • English
 • multiple choice questions + a paper
 • Student's home country
 • The course consists of the following four components:
  - An analysis of some of the elements in Western culture that form the basis of the sense of crisis which is widely experienced today.
  - Historical and systematic introduction to humanist, catholic, reformist, islamic and jewish thought.
  - A discussion of a number of topics originating in the current sense of crisis from diverse ideological and/or religious perspectives.
  - As a case study, the treatment of the theme of ‘ideology and education’ from diverse ideological and/or religious perspectives.
 • Cultuurfilosofie - reflectie op de eigen cultuur - is een kenmerk van de westerse beschaving. Actuele problemen als milieu, nucleaire energie, verdeling van de welvaart en multiculturele samenlevingen, leiden tot twijfel over onze westerse waarden en normen. Welke constructieve bijdrage kan de cultuurfilosofie leveren vanuit de verschillende levensbeschouwelijke perspectieven? In deze cursus krijgt u een inleiding tot het humanistisch, katholiek, reformatorisch, joods en islamitisch denken. Vanuit deze drie perspectieven wordt gereflecteerd op een specifieke menselijke activiteit, waardoor u tenslotte zicht krijgt op waarden en normen die houdbaar kunnen zijn.
  De cursus is uit de volgende vier onderdelen opgebouwd:
  - Een analyse van enkele elementen van de westerse cultuur, waarvan velen vinden dat hij zich in een crisis bevindt.
  - Historische en systematische inleidingen tot het humanistisch, katholiek, reformatorisch, islamitisch en joodse denken.
  - Vanuit de diverse levensbeschouwelijke perspectieven een aantal constructieve analyses van thema's die gerelateerd zijn aan het huidige crisisbewustzijn.
  - Als casus de behandeling van het thema levensbeschouwing en onderwijs vanuit de diverse levensbeschouwelijke perspectieven.
 • Textbook
  Workbook
  Website
 • Internet connection
 • The examinator will answer questions about the content of the course by e-mail.
  Organisational questions are answered by Paul van den Boorn, paul.vandenboorn@ou.nl
 • VE-Course
  No
Dates
 • 2010-09-01
 • 2011-12-31
 • January
 • December
 • 12
 • 0.00
blog comments powered by Disqus